تیتر خبرها

آخرین نوشته ها

فروش تار سفارشی با مهر کمال آوا

فروش تار تولیدی کمال آوا تعداد محدودی تار با چوب طبیعی توت دسته گردو،سیم گیر ،خرک،شیطونک از جنس شاخ،سبک ،مخصوص  اساتید را به صورت پیش ثبت نام عرضه می نماید. پیش فروش تار سفارشی با مهر کمال آوا کد 10 10#*3030310*6655*

توضیحات بیشتر »