پیش فروش تار تولیدی استاد نعمت الهی

موسسه هنری کمال آوا

تعداد محدودی تار با چوب طبیعی توت دسته گردو،سیم گیر ،خرک،شیطونک از جنس شاخ،سبک ،مخصوص  اساتید را به صورت پیش ثبت نام عرضه می نماید.
نمایش ویدیو نوازندگی با تار استاد نعمت الهی توسط خود استاد به همراه ضرب استاد جمشید محبی

جهت رزرو فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

پیش فروش تار استاد نعمت الهی